Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


George Orwell: 1984 (1903 – 1950) Orwell életrajza, főbb művei - Indiában születik, eredeti neve Eric Blair - az angliai Etonban tanul, majd az Indiai Birodalmi Rendőrség tagja - visszatér Angliába, első írásaiban az angol gyarmatosítók módszereit bírálja - részt vesz a spanyol polgárháborúban - Hódolat Katalóniának című művében emlékezik meg róla - az igazi sikert Állatfarm című kisregénye hozza meg számára - 1914-ben 18 könyvkiadó utasítja vissza ideológiai okok miatt - 1944-ben jelenik meg, alcím: Tündérmese - totális diktatúra létrejöttének bemutatása állatszereplők segítségével - a sztálinizmus szatírája Lenin halálától a szovjet-német megnemtámadási egyezményig - „Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél” - az 1984-ben az Állatfarm témáját jóval sötétebben ábrázolja - a háborúban szerzett gümőkor szövődményébe hal bele Az 1984 cselekménye Általános megjegyzések - szatirikus utópia - egy, az író által elképzelt jövőt mutat be - ez a jövőkép nem mentes az irreális túlzásoktól - a már fennálló sztálini Szovjetunió fejlődésének egy lehetősége - a szocializmus eszméinek végigvitele - a történet három fő szakaszra tagolódik - 1. Orwell bevezeti az olvasót az 1984-es Anglia világába - megjelennek a főszereplő, Winston Smith első lázadó gondolatai - 2. Winston és Julia szerelme, idilli képek - 3. visszatér az első rész rideg valósága; Winston és Julia bűnhődése - a cselekmény 1984-ben játszódik, az évszám azonban nem jelentős - az elbeszélő stílus állandósult rendszert sugall - 1948-ban született a regény; Orwell a bizarr jövőkép közelségét hangsúlyozza - helyszín London, az Egyes Leszállópálya fővárosa - Winston lakhelye (Győzelem-tömb) és munkahelye (Minigaz = Igazságügy-minisztérium) - a harmadik egység nagyrészt a Szeretet-minisztériumban játszódik - mindentudó elbeszélő: kívülről szemléli az eseményeket, objektíven ábrázol - Orwell elemzést is ad a mű nagy részéről Első rész - rövid bevezető a Győzelem-tömb lepusztult, elembertelenedett betondzsungelének rajzát adja - Winston Smith, a Külső Párt tagja, kételkedni kezd a Párt által diktált elvekben - a tilalom ellenére vesz egy jegyzetkönyvet, és naplót kezd írni - gondolataiban megjelenik O’Brien, akiben ismeretlenül is leendő szövetségest lát - egyre többet tudunk meg Winston és a rendszer múltjáról - munkahelyén, a Minigazban felfigyel Syme-ra, az Újbeszél Szótár fejlesztőjére - biztos benne, hogy Syme – noha párthű – el lesz gázosítva túlzott intelligenciája miatt - Winstonban egyre inkább tudatosul a Párt agymosási módszereinek tisztességtelensége - felidéz három, a vezetés által fizikailag és nyomaiban is eltűntetett forradalmi vezért - legfőbb módszer: elgázosítás (kivégzés) + a sajtó meghamisítása visszamenőleg is - a prolinegyedben tett látogatása során tovább tágul Winston tudata - vásárol egy üvegbe zárt korallt, a boltból kilépve figyelmes lesz egy lányra Második rész - Juliában igazi szövetségesre és szeretőre talál - kapcsolatuk már önmagában lázadás a Párt ellen - hivatalosan a szex csak újabb pártkatonák nemzésére szolgálhat - O’Brien bizalmába avatja Winstont - a nemrég elgázosított „nemszemélyre”, Syme-ra utal, ezzel kis gondolatbűnt követ el - O’Brien a Belső Párt tagja, a pártellenes Testvériség mozgalom egyik vezetője - Julia és Winston belépnek a Testvériségbe - megkapják Emmanuel Goldstein könyvét a Testvériség alapeszméiről - a könyv elolvasása után titkos rejtekhelyükön elfogja őket a Gondolatrendőrség Harmadik rész - Winstont a Szeretet-minisztériumba szállítják, ahol O’Brien veszi kezelésbe - cél: megtanítani neki a duplagondol technikáját - háromlépcsős módszer - tanulás - „Szabadság az, ha az ember mondhatja, hogy kettő meg kettő néggyel egyenlő” - Winston az elektrosokk segítségével valóban elhiszi, hogy 2+2=5 - megértés - a Párt és a rendszer működésének megértése - O’Brien jövőképe: „képzelj el egy csizmát, ami az emberi arcra tapos – és ott marad” - elfogadás - Wilsonból a kínzások és az éheztetés hatására emberi roncs lett - O’Brien szerint ő a humanista eszmék utolsó képviselője - megtörésének utolsó eszköze a 101-es szoba – a legrosszabb dolog az életben - a teljes „kondicionálás” hatására Winstonból ortodox pártkatona válik - emlékszik ugyan korábbi felfedezéseire, de nem tulajdonít jelentőséget nekik - a szokásos gyakorlat szerint kis időt szabadlábon tölt, majd „mindent bevall” - a Szeretet-minisztériumban „a régóta remélt golyó az agyába hatol” - „Diadalt aratott önmaga fölött. Szerette Nagy Testvért.” Szereplők Winston Smith - Orwell nem törekszik teljes társadalomrajzot adni - Winston az egyetlen jellemzésre érdemes alak Óceániában - a második világháború előtt született - anyja és testvére halála árán sikerült túlélnie a nélkülözést - lázadó személyiség, mert emberi gondolatai támadnak - részben átlátja a rendszert: tudja, hogy a naplóírással halálra ítélte magát - naiv: elfogadja O’Brien közeledését Julia - neve Shakespeare-t, a romantikus, önfeláldozó szerelmet idézi - az I/3. fejezetben Winston a „Shakespeare” szóval az ajkán ébred - a Minigaznál dolgozik, pornográf anyagokat gyárt a proliknak - kevésbé kifinomult személyiség Winstonnál - nincs ellenére a lázadás, de nem fontos számára O’Brien - csak Winston szemszögéből ismerjük meg - példakép Winston számára, noha neki köszönheti a halálát - a Belső Párt egyik vezetője, a regény legtöbbet tudó, de legkevesebbet eláruló alakja - a végén sem egyértelmű, hogy melyik oldalon áll - Winstonnal apa-fiú jellegű kapcsolatban áll - tanítja, neveli, védi, de meg is bünteti Nagy Testvér - nem valós személy, a Párt szimbóluma - mindenhol jelen van, a poszterekről mindig az ember szemébe néz - Orwell több diktátort is alapul vett Nagy testvér megalkotásakor - Sztálin, Hitler, Franco - Winston számára ösztönzést jelent; valamit, amit le kell győzni – ha reménytelen is Óceánia Társadalom - Belső Párt - nagy hatalmú, magas bérekért dolgozó államhivatalnokok - különleges jogkörök, pl. kikapcsolhatják a teleképeket - gyakorlatilag szabad kezet kapnak bármiben - legfontosabb intézmény a Gondolatrendőrség, célja a gondolatbűn megelőzése - Külső Párt - a leginkább korlátozott réteg: minden percüket meghatározza a Belső Párt - a legkisebb gondolatbűnt is munkatáborral büntetik - uniformizált életmód: lakótelepek, kötelező programok, pl. reggeli torna - általában minisztériumokban dolgoznak - prolik - pártonkívüli népek, a Párt számára csak munkaerőt képviselnek - primitív szinten élnek és kommunikálnak, a hivatalos ideológiát nem értik - csak az ő számukra adott a szabadság – élni azonban nem tudnak vele - gettósított körülmények között laknak, rakétabombákkal tartják őket féken A hatalom alapelvei - „a háború: béke; a szabadság: szolgaság; a tudatlanság: erő" - a háború a munkafelhasználás legfontosabb eszköze - az életszínvonal emelése nem lenne célszerű, ekkor ugyanis csökkenne a Párt befolyása - a háború az osztálytársadalom gazdasági alapja - a folyamatos háború a háború hiányának látszatát kelti: „A háború: béke” - a Nagy Testvérbe vetett hit érzelmi szükségletként jelentkezik a társadalomban - a társadalom megosztottsága (felső, középső, alsó) a Párt érdekeit szolgálja - a kollektivizmus nem vezet szocializmushoz: felső és alsó osztályok nem közelednek - a vagyon nem öröklődik, hanem az uralkodó osztálynál marad - a prolik szabadon gondolkodhatnak, mert biztosan nem gondolkodnak - párttagok számára kifejlesztették a duplagondol technikáját Jellegzetességek - telekép: televízió + kamera - a folyamatos megfigyelés, ellenőrzés és ideológiai nevelés legfőbb eszköze - a külső párttagok lakásaiban és lakókörzetükben vannak - gondolatrendőrség a gondolatbűnök ellen - gondolatbűn: bármilyen pártellenes gondolat, még akkor is, ha nem jut kifejezésre - újbeszél – Óceánia majdani hivatalos nyelve - lehetetlenné tenné a gondolatbűn elkövetését - a pártellenes gondolatokat csak primitív szinten lehetne kinyilvánítani, megindokolni nem - minisztériumok - eufemisztikus nevek, pl. a Szeretet-minisztériumban kínozzák az árulókat - Két Perc Gyűlölet: jellegzetes kötelező pártprogram - az aktuális ellenség ellen hangolja a párttagokat - Testvériség - pártellenes szervezet; lehet, hogy csak propagandacélokat szolgál, és nem is létezik - sejtekből áll össze, az egyes sejtek nem tudnak egymásról - vezetője a közellenségnek tekintett teoretikus, Emanuel Goldstein