Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


14. A tudományos és publicisztikai stílus A tudományos és szakmai stílus Stílusszintek - felső, általában írásbeli - művelt szóbeli - igénytelenebb alsó szint Műfajok - tudományos értekezés - esszé: egy témáról szépirodalmi igényességgel megírt cikk - ismeretterjesztő cikk – publicisztikai stílusnak is része, a tudomány egy részét vizsgálja - tanulmány: mélyenszántó elemzés, összegzés a tudományról - iskolai felelet, dolgozat - szakmai vita, hozzászólás, beszélgetés tudományos vagy szakmai témáról Szókincs - irodalmi nyelv és a szakmai nyelvváltozatok sajátos szókincs: szakszavak, szakkifejezések Nyelvezet - meghatározó szerepe van a valóságnak – tartalomközpontúság, tárgyszerűség - fontos az árnyaltság, a pontosság – terhelt mondatok, gyakran többszörös alárendelés - gyakran következtető, magyarázó és feltételes mondatok - nem nyelvi kifejezőeszközök háttérbe szorulnak - gondos szövegszerkesztés, hangsúlyozott szövegtagolás, vizualitás szerepe A publicisztikai stílusréteg A sajtó feladata - politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális élet eseményeinek, problémáinak bemutatása - közvélemény alakítása (publicare = közhírré tesz) - publicista közérdekű dolgokról személyes meggyőződéssel szól Az újságírás műfajai - tájékozató műfajcsoport - információ, hír, közlemény, riport, interjú, portré, nyilatkozat - publicisztikai műfajcsoport - cikk, vezércikk, nyílt levél, kommentár, jegyzet, ismertetés, glossza, esszé, kritika - vezércikk: kiemelt helyen, aktuális témáról szóló fejtegetés - glossza: rövid, csattanós, ironikus szöveg; Mikszáth teremtette meg - megjelenési gyakoriság: napi-, hetilap, folyóirat, szamizdat, évkönyv, almanach A sajtó nyelve - stílusrétegek keveredése - szépirodalmi, tudományos, közéleti nyelvhasználat - gyakran társalgási stílus elemei is helyet kapnak - időszerűség, pontosság, valóság szerepe - neologizmusok, újabb keletkezésű szavak - előfordulnak hibák - idegen szavak túlzott vagy felesleges használata - sablonos, terpeszkedő kifejezések - argó elemek, társalgási stílus elemeinek túl gyakori használata