Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


13. A stílusárnyalatok A stílusárnyalat A stílusárnyalat fogalma - a beszélő lelkiállapotának, a hallgatóhoz és a témához való viszonyának megnyilatkozása - nyelvi megjelenése a hangnem – köznyelv semleges közlésmódjától való eltérés Többféle megnevezés - lelkiállapot szerint (pl. kedélyes, tréfás) - beszédhelyzetre utalva (pl. ünnepélyes, utcai) - beszélő és a hallgató viszonyára utalva (pl. bizalmas, távolságtartó) Stílusárnyalatok rendszerezése - pozitív viszony: választékos, emelkedett, ünnepélyes, fennkölt, patetikus - negatív viszony: vulgáris, durva - esztétikai minőségek keveredése: tréfás, komikus, humoros, ironikus, szatirikus, gúnyos Különféle stílusárnyalatok Eufemizmus - a hallgatót tapintatból vagy más okból kímélő, a mondanivalót enyhítő eljárás Semleges stílus - a hétköznapokban használt stílus - követi a kialakult szokásokat - kis expresszivitású nyelvi elemek alkalmazása Patetikus - pátosz: szenvedély, lelkesedés – a romantika korában volt általánosan elterjedt - ünnepélyes, fennkölt hangulatú szavak, kifejezések - hétköznapiság kerülése - szónoki stílusra jellemző stíluselemek Gúny, irónia - gúny: túlzás, nagyítás; néha sértő, durva szavak - irónia a gúny burkoltabb, enyhébb formája - jellemző az elítélendő jelenségek ellenkezőjének leírása Humor - kedéllyel, részvéttel kezeli a nevetés tárgyát - gazdag nyelvi eszköztár; szorosan összefügg a komikummal - mai irodalmi nyelv jellegzetes stílusárnyalata a tragikomikum A szótárak stílusminősítései - használati kör: nyelvváltozat, stílusréteg megjelölése (pl. tudományos, argó, stb.) - érzelmi árnyalat: a stílusárnyalatnál szűkebb meghatározás, pl. durva, választékos Jelentésre vonatkozó minősítések - elsődleges jelentés (denotatív): a szó fogalmi, szótári jelentése - másodlagos jelentés (konnotatív): az adott helyzetben kialakuló többletjelentés Kapcsolat a hangalak és a jelentés között - motiválatlan: megszokáson alapuló viszony, pl. rövidítések, mozaikszavak - motivált: közvetlenebb kapcsolat, növeli a stílusértéket, pl. hangutánzó szavak