Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


12. A stílus fogalma és hírértéke A stílus A stílus fogalma - a nyelv használatának jellegzetes módja - a stílus szót először a görögök használták, latin jelentése a mai radírnak felelt meg - mai jelentése a középkorban alakult ki - a szöveg nyelvi elemei és a kifejezendő tartalom kapcsolata - választás és elrendezés eredménye - többlettartalommal gazdagítja a szöveget, hatást gyakorol a hallgatóra - lehet gondolati, érzelmi vagy hangulati többlet A stílushasználat célja - szándékolt hatás gyakorlása a hallgatóra - fontos a fogalmazás világossága, az érdeklődés fenntartása, a megfelelő hangnem A stílust befolyásolja, hírértékét meghatározza - beszélő egyénisége - alkalmi szándék - beszédhelyzet - pillanatnyi lelkiállapot Kapcsolódó fogalmak Stíluselem - a stílus hatásának forrása - a közlést többlettartalommal ellátó nyelvi elem Stílusérték - egy nyelvi elem adott szövegben érvényesülő sajátos jelentéstöbblete - állandósult: a szó jelentésének része, mindig érvényesül - alkalmi: egyéni és alkalmi felhasználásból nyert jelentéstöbblet Expresszivitás - kifejező érték - függ a másodlagos jelentés intenzitásától Az expresszivitás növelése - nagyítás, túlzás - gúnyos vagy kedveskedő kicsinyítés - ismétlések - egyszerű ismétlés, szerkezetismétlés - felsorolás, halmozás, fokozás - zenei eszközök - kifejező hangváltozások - hosszabb szünet - tempó megválasztása - rokon értelmű kifejezések közül az erősebb érzelmi tartalmú szavak választása - archaizmus, neologizmus, idegen szavak - argó kifejezések, szleng, népiesség - szakszavak, szakkifejezések - szóképek, szólások - rokon és ellentétes értelmű szavak