Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


4. A mondat és a mondatfajták A mondat A mondat - a beszéd legkisebb egysége - rendszerint nem önmagában áll, hanem a szövegnek láncszemnyi részeként - a közlésfolyamatban minden mondatban kifejeződik - a beszélőnek a valósághoz való viszonya és - szándéka, hogy beszédével a hallgatóra valamilyen hatást tegyen A mondat jelentésének rétegzettsége - első réteg - mondatot alkotó nyelvi jelek összességét mindig árnyalja másodlagos jelentés - e kettő együtt a mondat tartalma - második réteg - szándék, amelyet a beszélő a mondat megalkotásával meg akar valósítani - tájékoztat, felhív, kér, feltételez - harmadik réteg - szándékolt hatás, amelyet a mondat a hallgatóra gyakorol A mondat szerkesztettsége - tagolt - szerkezetileg teljes - alanyi-állítmányi rész szervesen megjelenik - pl. Minden nap ünnep a számára. - szerkezetileg hiányos - fő mondatrészek egyike, vagy mindkettő hiányzik - logikailag kiegészíthető a beszédhelyzetből, szövegösszefüggésből - pl. János kétszersülttel a zsebében. - tagolatlan - alanyi-állítmányi rész nincs kifejezve és nem egészíthető ki logikailag - pl. Ez az! Ó, igen! Még! Modalitás és mondatfajták Modalitás - a beszélőnek a valósághoz való viszonya és szándéka erősen hat a mondatok nyelvi megformálásánál módjára, az ezen alapuló eltérő kifejezésmód a mondat modalitása - fajtái: kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó mondatfajta jellemző igemód jellemzően előforduló szófajta a nyelv zenei eszközei kijelentő kijelentő (feltételes) ereszkedő hanglejtés kérdő kijelentő (felszólító, feltételes) kérdőszó, kérdő névmás eldöntendő kérdés esetén  ereszkedő, emelkedő-eső hanglejtés felszólító felszólító az alapforma sokféle változata felkiáltó kijelentő indulatszó, módosítószó az alapforma sokféle változata óhajtó feltételes indulatszó, módosítószó az alapforma sokféle változata mondatfajta a beszélő valósághoz való viszonya a hallgató reagálása kijelentő a valóság ábrázolása, tájékoztatás megértés kérdő bizonytalan, vagy hiányos valóságkép cselekvés: felelet a kérdésre felkiáltó érzelemkifejezés, tájékoztatás tudomásulvétel, együttérzés felszólító akarat nyilvánítása: cselekvésre felszólítás cselekvés megtétele vagy megtagadása óhajtó kívánság, vágy kifejezése tudomásulvétel, együttérzés