Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. A közlésfolyamat funkciói és tényezői Közlésfolyamat - bármely jelrendszer emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználása - információ: egyoldalú tájékoztatás - a közlésfolyamat mozgásba lendíti az információt két fél között A közlésfolyamat funkciói - nem elszigetelten, hanem keveredve jelennek meg - az arány alapján lehet eldönteni, hogy melyik domináns Alapfunkciók - tájékoztató (referenciális): vélemény-, gondolatközlés a valóságról, ill. egyéb dolgokról - kifejező (expresszív): belső tartalom, általában érzelem kifejezése - jellegzetes forma: E/1 „én-líra”, vallomások - felhívó (konatív): hallgató befolyásolását szolgáló törekvés - általában E/2, magázás, jellemző a felszólító mód és a megszólítás Kiegészítő funkciók - kapcsolatfenntartó (fatikus): befogadás megkönnyítése, felek viszonyának tisztázása - gyakori a közlésfolyamat elején és végén - pl. köszönő formulák, szokásos kérdések, közhelyek - értelmező (metanyelvi): nyelvi megformálásra feltett kérdések - esztétikai (poétai, művészi): a nyelvi megformáltságra irányítja a figyelmet – pl. szépirodalom - fontos szerephez jut az üzenet nyelve; közlés gazdagítása A közlésfolyamat tényezői - beszélő (adó) közölni akar valamit; gondolatait megformálja és kódolja - hallgató (címzett) befogadja az üzenetet – észleli, felfogja, értelmezi a hallottakat - a közlésfolyamat alkotó folyamat mindkét fél részéről - alapkövetelmény: mindkét fél által ismert kódrendszer (nyelv), a valóság egy közös része - csatorna: a kapcsolattartás közege, pl. hanghullámokat közvetítő levegő, telefon, fax, e-mail - beszédhelyzet: kommunikáció során a beszélők között kialakuló aktuális viszonyok - üzenet: a kommunikáció tárgya; a kódolt (elmondott), majd dekódolt (megértett) információ A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei Gesztusnyelv - mondanivalót kísérő külső jelenségek: gesztikuláció, mimika, testtartás - lehet ösztönös (pl. nevetés) vagy tanult (pl. fejrázás) - meghatározzák a társadalmi szokások és a beszédhelyzet - szerepe - hallgató tájékoztatása a beszélő érzelmi állapotáról - szavak, mondatok hatásának felerősítése vagy gyengítése - megkérdőjelezheti a megnyilatkozás őszinteségét - szavak helyettesítése, további üzenet küldése