Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


15. A képszerűség elemi stíluseszközei A szépirodalom mint kommunikáció - a szépirodalom sajátos kommunikáció; tartalma mélyebb, mint a köznapi közlésfolyamaté - alapja a mindennapokban használt nyelv - kevés szóval sokat mond – megkopott vagy automatikussá vált kifejezésmódnak új színt ad - stílushatás a nyelvi elemek sztereotip használatától való eltérésben rejlik - alapvető törekvések: képszerűség, feszültségkeltés és –oldás Elemi stíluseszközök Metafora - névátvitel tartalmi hasonlóság vagy hangulati egyezés alapján - kifejezendő elem a nyelvben szokásos fogalmi megnevezéssel szerepel - kifejező elem képi természetű - összekapcsolás alapja: a két szó jelentésének kapcsolata, képzettársítás - a fogalmi és a képi sík kölcsönhatására épülő kép - érzelmi-hangulati sűrítés - stilisztikai értéke változatos - meghatározza a két sík jelentésbeli távolsága, valamint - a két szó jelentésosztálya - kétféle formai megvalósítás - teljes (kibontott) metafora: mindkét elem szerepel - egytagú metafora: a kifejező elem csak utal a kifejezendőre - szövegbe épülés szempontjából lehet - egyes, különálló kép - párhuzamos képek sorozata - alapmetaforából szétágazó komplex kép Megszemélyesítés - az igei metafora egy formája - a kifejezendő nem élőlény, a kifejező képi mozzanat élőlény tulajdonságára utal Hasonlat - a metaforával rokon kép, de három tagból áll - hasonlított (fogalmi sík) - hasonló (képi sík) - közös jegy - szerkezetileg mindig teljes - a tagok megőrzik önállóságukat – nem azonosítás, csak hasonlítás - nyelvi megvalósítás kétféle lehet - összetett mondat (pl. Sötét vagy, fiam, mint az éjszaka.) – epikus hasonlat - egyszerű mondat (pl. Villámként hasított belé a felismerés.) Metonímia - fogalmi és képi sík összekapcsolódása fogalmak érintkezésén alapul - térbeli érintkezés, pl. összeült a parlament, csendes a ház - oksági kapcsolat, pl. jó tollú (író), az gyimilcsből halálut evék - időbeli kapcsolat, pl. a huszadik század sok változást hozott, fényes kor lesz - szinekdoché (rész-egész vagy faj-nem felcserélés), pl. röhög az egész osztály - jellegzetes szerkezeti megoldás az egytagúság Szinesztézia - együtt érzékelés (gör); hangulati hasonlóságon, ritkábban érintkezésen alapuló kép - különböző érzékterületek fogalmainak összekapcsolása, pl. fehér csönd